Civilingenjör i Medieteknik

Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet

Styrelsen 17/18

Medietekniksektionen skall bevaka MT-studentens intressen när det gäller såväl studierna som profilering mot näringslivet. Här kommer sektionsstyrelsen in i bilden som sektionens verkställande organ. Kontakta oss på info@medieteknik.nu.

Många av oss i styrelsen har också utskott som hjälper oss med vårt dagliga arbete. Du kan läsa mer om våra utskott.