Civilingenjör i Medieteknik

Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet

Mentorsprogram

Mentorsprogrammet

Under våren 2018 startar medietekniksektionens mentorsprogram. Programmet ska hjälpa studenter att få en inblick i vad som väntar efter examen, och för att få tips och råd under den sista tiden på sin utbildning. Under ett år får en student en mentor i form av en MT-alumn.

Huvudtanken för programmet är att adepten ska få möjlighet att utvecklas, även om ett givande mentorskap också är utvecklande för mentorn. Studenter i år 4 och 5 kan vara med i programmet, vilket innebär att man ansöker under år 3 eller 4. Sistaårsstudenter prioriteras.

Upplägg

Under våren är ansökan öppen för både studenter och alumner. Ansökningsformuläret finner man ovan. Där fyller de sökande i kontaktuppgifter samt intressen, kompetenser, och arbetslivserfarenhet. Studenter fyller även i en motivering till varför man vill vara med i programmet. Detta för att kunna ha något att bedöma när urval av deltagare sker.

När alla deltagare har fått sig tilldelat en adept respektive mentor, så ligger ansvaret på adepten att kontakta sin mentor. Programmet startas med en kick-off i Norrköping där adepter och mentorer får träffa varandra för första gången. Om paren vill träffas tidigare går det utmärkt. Efter det är det upp till paren att själva föra mentorskapet framåt, men ansvaret ligger på adepten.

Under året förväntas paren ha en uppstartsträff, en halvtidsuppföljning samt ett avslut efter ett år, men man rekommenderas att höras oftare, gärna var fjärde till sjätte vecka. Om båda parter är intresserade av att hålla fortsatt kontakt efter årets slut så får mentorskapet gärna fortsätta.

Det är upp till varje par att själva definiera hur mentorskapet ska läggas upp under året. Under första mötet kan det vara bra att göra någon typ av överenskommelse över hur man vill strukturera upp mentorskapet under året. Det kan vara bra att göra någon typ av kontrakt som eventuellt rör sekretess, så att mentorn kan känna sig säker i att vara öppen om sitt arbete och kunna ge adepten en inblick i arbetet.

Ansökning och tilldelning av mentor respektive adept sker under våren. En kick-off kommer att hållas under början av hösten. Mer information kommer.

Frågor?

Hör av dig till alumni@medieteknik.nu.